Hoe denkt u erover?

Zinvolle bezigheden, wat zijn dat voor u? Wat is uw toegevoegde waarde? Uw arbeidsmarktwaarde, kunt u die inschatten? Hoe geeft u invulling aan loopbaanzelfsturing? Wat doet u concreet aan uw loopbaanontwikkeling?

U bent op zoek naar inspiratie, naar een verandering in uw werksituatie, naar een andere baan of een nieuwe bestemming. Misschien weet u niet precies wat u wilt. Of u weet het wel, maar het is nog niet gelukt uw wensen te verwezenlijken.

Een professionele loopbaanadviseur is een geschikte gesprekspartner bij het verhelderen en beantwoorden van deze vragen.

Onze visie

In onze loopbaanadviespraktijk worden concrete loopbaanvragen en diepere zingevingsvragen gesteld en beantwoord. Ons standpunt is dat ze nauw samenhangen. Hoe meer u uzelf kunt zijn in uw werk, hoe beter het werk bij u past. Hoe meer zelfbewust u bent van uw talenten en vaardigheden, hoe overtuigender u kunt zijn in functionerings-, netwerk- en sollicitatiegesprekken.

Een succesvolle medewerker, manager, beleidsadviseur of zelfstandig ondernemer is in balans als mens.

Arbeidsmarkt anno 2003

Deze visie sluit aan bij de veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt: minder baanzekerheid, meer flexibele inzetbaarheid. De aanpak speelt in op de nieuwe eisen die aan u als werk(onder)nemer worden gesteld. In één woord samengevat is dat toenemende zelfverantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving.

Er wordt door werkgevers niet meer alleen naar uw diploma's en werkervaring gevraagd, uw zelfkennis, persoonlijke kwaliteiten en uw ontwikkelingswensen zijn minstens zo belangrijk voor uw inzetbaarheid.

Aanbod

Voorbeelden van loopbaantrajecten zijn managementcoaching, individuele loopbaanadvisering, begeleiding na een periode van ziekte, sollicitatie- en netwerktraining of outplacement. Een traject krijgt vorm door een optimale balans tussen structuur en invulling op maat; het is een co-makership.

Waarom bij Jobsupport Dert?

Continue professionalisering, goede persoonlijke contacten en een resultaatgerichte werkhouding zijn de trefwoorden voor wat wij uitdragen. We passen ze ook op onszelf toe. Kwaliteit betekent voor ons net iets meer bieden dan u logischerwijs mag verwachten. Dit leidt tot creatieve ontwikkelingsprocessen met concrete en duurzame resultaten.

Is het iets voor u?

Informatie over verschillende mogelijkheden is beschikbaar in de vorm van brochures. Het liefst treden wij met u in gesprek om onze raakvlakken te verkennen en om te ervaren of het wederzijds klikt. U bent welkom om contact op te nemen met Carla Dert.