Loopbaanmanagement,
waar denkt u aan?

Hoe is uw personeelsbestand nu opgebouwd? En over vijf jaar? Welke medewerkers zullen zich in de lijn van de organisatie ontwikkelen? Wie zullen doorstromen en uitstromen? Hoe stimuleert u dit? Meedenken met u over oplossingen voor loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken is ons genoegen.

Mobiliteit in uw organisatie

In onze benadering begint loopbaanmobiliteit aan de basis van de organisatie. Wanneer medewerkers de ruimte krijgen om hun talenten te openbaren, kunt u de juiste persoon op de juiste plaats inzetten voor een optimale productiviteit. Uw managers geven vanzelfsprekend het goede voorbeeld.

Bij loopbaanzelfsturing gaat het om het expliciet maken van competenties en groeimogelijkheden. Het is een andere, frisse manier van denken over werken, over leren en vooral over zelf verantwoordelijkheid nemen. Zeggen wat je doet, doen wat je zegt.

Effect op lange termijn

Loopbaanmobiliteit heeft ook prettige indirecte gevolgen. U krijgt nieuwe handvatten voor leeftijdbewust personeelsbeleid en gaat veroudering van uw personeelsbestand tegen. Medewerkers die het idee hebben dat er ruimte is voor ontplooiing en ontwikkeling zijn minder vaak ziek en stralen enthousiasme uit naar uw interne en externe klanten.

Jobsupport Dert

Jobsupport Dert draagt actief bij aan de professionalisering van de beroepsgroep via beroeps- en brancheverenigingen.

Wij dragen continue professionalisering uit op basis van goede persoonlijke contacten en hanteren hoge kwaliteitsnormen. Dit betekent voor u dat wij ons met betrokkenheid verdiepen in uw vraag en net iets verder gaan met onze dienstverlening dan u logischerwijs mag verwachten. In de praktijk leidt dit tot een plezierige samenwerking en tot creatieve ideeŽn met verrassende resultaten.

Opdrachtgevers van Jobsupport Dert

Onze opdrachtgevers zijn profit bedrijven, bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, in de informatie-en communicatietechnologie en in de zakelijke dienstverlening, en non profit organisaties, zoals provincies, gemeentes, zorginstellingen en scholen. Op organisatieniveau werken we samen in de rol van adviseur en klankbord van de directie, management en personeelsadviseurs.

Voor groepen stemmen wij onze trainingen loopbaanzelfsturing af op de bestaande instrumenten voor human resource management. Vanzelfsprekend zijn wij sterk in het resultaatgericht begeleiden van individuele medewerkers.

Nader kennismaken?

Specifieke informatie over onze dienstverlening bieden wij in de vorm van brochures voor u en voor uw medewerkers. Het liefst treden wij met u in gesprek om onze raakvlakken te verkennen en om te ervaren of het wederzijds klikt. U bent welkom om contact op te nemen met Carla Dert.